Technologický postup

Uvoľnenie tepelnej energie naakumulovanej v horninovom prostredí začína navŕtaním úvodných vrtov do niekoľkokilometrových hĺbok. Podzemný výmenník tepla je vytvorený hydraulickým tlakom vody alebo odstrelmi. Do vrtu je zavedená voda, ktorá príjme teplo horúcej horniny a druhým produkčným vrtom, ktorý vytvára s úvodným vrtom prostredníctvom umelých trhlín jeden systém, vystupuje späť na povrch. Získané teplo sa využije prioritne na výrobu elektrickej energie alebo alternatívne na priame využitie, ako napríklad vykurovanie.

Hlavné komponenty systému:

Production well – produkčný vrt. Cirkulujúca horúca voda alebo para je čerpaná z rezervoára do elektrárne.

Injection well – injektážny vrt. Ochladená voda sa vrtom vracia naspäť do rezervoára, kde uzatvára cyklus.

Binary Geothermal Power Plant  – geotermálna elektráreň s binárnym cyklom

Heat Exchanger – tepelný výmenník

Granite – žulová zemská kôra


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100