Novinky

29.10.2010 17:25

Príprava činnosti technologickej platformy Geoenergia

  Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) pripravuje Zahájenie činnosti technologickej platformy geoEnergia. Medzi pozvanými hosťami sú osobnosti z výskumnej, súkromnej a štátnej sféry. Jednotlivé príspevky budú monitorovať minulé a súčasné aktivity v rámci výskumu, vývoja a využívania geotermálnej energie na Slovensku. Budú sa prioritne zameriavať na vzájomnú spoluprácu výskumných subjektov, univerzít, priemyslu a malých a stredných podnikov. Samostatnou kapitolou programu bude predstavenie možností podpory zo strany štátnej správy. Ako miesto konania bolo určená kongresová sála Westend Tower v Bratislave dňa 10.11.2010 o 9:00. Súčasťou zahájenia činnosti...

Celý článok

—————

23.08.2010 15:41

Nová adresa a sídlo združenia

  S potešením oznamujeme, že združenie Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa od 1.8.2010 presťahovala do nových priestorov do budovy Westend na Patrónke v Bratislave. Blízkosť priestorov k Slovenskej akadémii vied a Slovenskej technickej univerzite nám poskytuje efektívnejšie podmienky pre spoluprácu. Nové priestory odzrkadľujú novú kvalitu pre ďalší rast združenia a jeho členov, združenie tým získalo potenciál ďalšieho rozvoja. Nové kontakty sú uvedené tu na stránke združenia.

Celý článok

—————

24.06.2010 14:32

Workshop Národnej technologickej platformy geoEnergia

Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) úspešne zorganizovala 24.6.2010 Pracovné stretnutie k vytvoreniu národnej technologickej platformy geoEnergia. Jednotlivé príspevky monitorovali minulé a súčasné aktivity v rámci využívania geotermálnej energie, ale najmä sa zamerali na jej budúcnosť a vzájomnú spoluprácu subjektov priemyslu, univerzít, akadémie a malých a stredných podnikov. Predstavitelia štátnej správy z Ministerstiev hospodárstva a z Ministerstva školstva aktivitu budovania technologickej platformy podporili a poskytli svoje pohľady na iniciatívu, kde je pozícia štátnych orgánov vítaná a najmä v prvých rokoch nezastupiteľná.   Miesto konania stretnutia bolo kongresové...

Celý článok

—————

20.05.2010 15:30

Príprava workshopu Geoenergia

  V súvislosti s prípravou slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať záujmy a možnosti jednotlivých zapojených subjektov a nájdenie najoptimálnejšieho variantu fungovania platformy geoEnergia pre jej členov. Termín stretnutia je 24.júna 2010 o 13:00 v kongresovom centre Technopol v Bratislave, kongresová sála č.3.

Celý článok

—————

10.05.2010 10:03

AGEO členom Európskej technologickej platformy ETP-RHC

Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO sa stala plnoprávnym členom Európskej technologickej platformy European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC). Naše aktivity budú prioritne v rámci sekcie Geothermal Technology Panel, ktorej pracovné skupiny Deep geothermal a Non technical issues sú pre AGEO prioritné.

Celý článok

—————

05.12.2009 12:19

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Pre geotermálnu energetiku je veľmi dôležité dostať sa do povedomia odbornej aj laickej verejnosti tak, aby obrovské celospoločenské výhody tohto obnoviteľného zdroja energie našli čo najširšie uplatnenie.

Celý článok

—————


Kontakt



Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100