15.10.2014 10:59

Záverečný workshop projektu GEO-DH

AGEO si Vás dovoľuje pozvať dňa 12. novembra 2014 o 9:00 na Záverečný workshop projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia budú konferenčné priestory na 1. poschodí budovy Westend Tower, Dúbravská cesta 2, Bratislava. Pre viac informácií o projekte navštívte jeho oficiálnu stránku geodh.eu/.

Prebežný program workshopu:

8:45 – 9:00      Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10      Privítanie účastníkov, prezentácia cieľov podujatia

9:10 – 9:30      Prehľad využívania geotermálnej energie

9:30 – 9:50      Perspektíva a potenciál centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov – on-line nástroj

9:50 – 10:30    Fázy a koncepty geotermálnych projektov 

10:30 – 10:45  Prestávka

10:45 – 11:05  Vrtné technológie 

11:05 – 11:25  Inovácie vo vrtných technológiách

11:25 – 12:00  Plánovanie a systém centrálneho zásobovania teplom

12:00 – 12:30  Existujúci úspešný projekt

12:30 – 13:30  Obed

13:30 – 13:50  Regulácia a legislatíva

13:50 – 14:10  Environmentálne otázky a spoločenská akceptovateľnosť

14:10 – 14:30  Finančné náklady a investičná analýza

14:30 – 14:50  Diskusia

14:50 – 15:00  Záver a poďakovanie

V rámci workshopu je možnosť návštevy existujúcej prevádzky, ktorá bude potvrdená pred konaním podujatia na základe záujmu účastníkov.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100