29.10.2010 17:25

Príprava činnosti technologickej platformy Geoenergia

 

Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) pripravuje Zahájenie činnosti technologickej platformy geoEnergia. Medzi pozvanými hosťami sú osobnosti z výskumnej, súkromnej a štátnej sféry. Jednotlivé príspevky budú monitorovať minulé a súčasné aktivity v rámci výskumu, vývoja a využívania geotermálnej energie na Slovensku. Budú sa prioritne zameriavať na vzájomnú spoluprácu výskumných subjektov, univerzít, priemyslu a malých a stredných podnikov. Samostatnou kapitolou programu bude predstavenie možností podpory zo strany štátnej správy. Ako miesto konania bolo určená kongresová sála Westend Tower v Bratislave dňa 10.11.2010 o 9:00. Súčasťou zahájenia činnosti platormy geoEnergia bude aj otvorenie laboratórii pre technológie hĺbkového vŕtania v areáli SAV vybudované spoločnosťou Geothermal Anywhere. V nadväznosti na toto stretnutie budú nasledovať ďalšie pracovné stretnutia členov geoEnergie s cieľom maximálneho zefektívnenia fungovania platformy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100