03.11.2010 13:14

Zahájenie činnosti Technologickej platformy geoEnergia

V súvislosti so zahájením slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať záujmy a možnosti jednotlivých zapojených subjektov a nájdenie najoptimálnejšieho variantu fungovania platformy geoEnergia pre jej členov.

Dátum konania akcie je streda, 10.11.2010 o 9:00 v budove  Westend Tower v Bratislave, kongresová sála na prízemí .

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100