04.05.2011 10:39

Valné zhromaždenie TP geoEnergia

3. mája 2011 prebehlo v priestoroch Agentúry pre geotermálnu energetiku (AGEO) Valné zhromaždenie technologickej platformy geoEnergia. Zúčastnili sa ho relevantné subjekty, ktoré sa chcú zúčastňovať rozvoja geotermálnej energie na Slovensku. Počas tohto stretnutia bol schválený mechanizmus fungovania a členovia predsedníctva. Prezentovaná bola taktiež štúdia mapujúca geotermálnu energetiku na Slovensku, ktorá sa stane základným prezentačným dokumentom geoEnergie a dohodnutý bol pracovný priestor, v ktorom bude prebiehať výmena informácií a materiálov medzi jednotlivými členmi. Ďalše pracovné stretnutia sa uskutočnia podľa potreby a záujmu. AGEO verí, že členská základňa TP sa bude aj naďalej rozširovať o členov podporujúcich rovoj geotermálnej energetiky na Slovensku.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100