24.06.2010 14:32

Workshop Národnej technologickej platformy geoEnergia

Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) úspešne zorganizovala 24.6.2010 Pracovné stretnutie k vytvoreniu národnej technologickej platformy geoEnergia.

Jednotlivé príspevky monitorovali minulé a súčasné aktivity v rámci využívania geotermálnej energie, ale najmä sa zamerali na jej budúcnosť a vzájomnú spoluprácu subjektov priemyslu, univerzít, akadémie a malých a stredných podnikov. Predstavitelia štátnej správy z Ministerstiev hospodárstva a z Ministerstva školstva aktivitu budovania technologickej platformy podporili a poskytli svoje pohľady na iniciatívu, kde je pozícia štátnych orgánov vítaná a najmä v prvých rokoch nezastupiteľná.

 

Miesto konania stretnutia bolo kongresové centrum Technopol v Bratislave s nasledujúcim programom:

13:00  Geotermálna energia, aktivity vo svete a v EÚ - Igor Kočiš, Geothermal Anywhere

13:15  Európske technologické platformy (ETPs) a ich funkcia  - Ľuboš Slovák, AGEO

13:25  Situácia v Slovenskej republike, Success stories - Tomáš Krištofič, Ecoland

13:35  Ciele a prínosy platformy geoEnergia - Ivan Kočiš, AGEO

13:45  Mechanizmy fungovania platformy geoEnergia - Ľuboš Slovák, AGEO

13:55  Pohľad priemyslu/realizátorov - Oto Halás, Slovgeotherm

14:20  Pohľad výskumného sektoru - Daniel Čurka, Strojnícka fakulta STU

14:30  Možnosti podpory a spolupráce Ministerstva hospodárstva SR s platformou geoEnergia

14:40  Možnosti podpory a spolupráce Ministerstva školstva SR s platformou geoEnergia

14:50  Diskusia

16:00  Záver


V ďalšom pláne máme vykonať sériu bilaterálnych a multilaterálnych stretnutí potenciálnych členov platformy geoEnergia, stretnutí s priemyslom a s predstaviteľmi štátnej správy. Paralelne budeme získavať skúsenosti a „best practices“ od našich partnerov v Európskej únii, ale aj obdobných snáh z iných segmentov na Slovensku. Spoločným cieľom je oficiálne založenie Národnej technologieckej platformy geoEnergia na jeseň 2010.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100