20.05.2010 15:30

Príprava workshopu Geoenergia

 

V súvislosti s prípravou slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať záujmy a možnosti jednotlivých zapojených subjektov a nájdenie najoptimálnejšieho variantu fungovania platformy geoEnergia pre jej členov. Termín stretnutia je 24.júna 2010 o 13:00 v kongresovom centre Technopol v Bratislave, kongresová sála č.3.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100