04.04.2014 18:02

Prezentácie z Workshopu k potenciálu vykurovania z geotermálnych zdrojov s účasťou samospráv

Dňa 3. apríla 2014 o 13:00 sa uskutočnil Workshop k potenciálu vykurovania z geotermálnych zdrojov s účasťou samospráv. Všetkým účastníkom sa týmto chceme poďakovať za účasť. Prezentácie zo stretnutia je možné stiahnuť tu:

AGEO: Workshop 3-4-2014.pdf

MH SR: Podpora geotermálnej energie.pdf

Slovgeoterm: Využívanie GE V SCZT.pdf

OTP: Otázky k financovaniu projektov

Workshop bol organizovaný v rámci GEO-DH projektu, ktorého cieľom je stimulovať využívanie geotermálnej energie a tým nahradiť používanie fosílnych palív pre systémy centrálneho vykurovania. Viac informácií je možné získať na https://geodh.eu/.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100