06.09.2012 11:55

Národný workshop k projektu GEO-DH

AGEO si  Vás dovoľuje pozvať dňa 11. októbra 2011 o 9:15 na Národný workshop k projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia sú konferenčné priestory budovy Westend Tower v Bratislave. Pre viac informácií o projekte navštívte jeho oficiálnu stránku geodh.eu/.

Cieľovou skupinou workshopu sú predovšetkým:
• predstavitelia štátnej správy a tvorcovia legislatívy
• predstavitelia obecných a miestnych orgánov
• banky a potenciálni investori
• projektanti a dodávatelia komponentov centrálneho vykurovania a chladenia (najmä inžinieri, geológovia, technici a malé a stredné podniky MSP)
• subjekty centrálneho vykurovania
• vlastníci a nájomcovia veľkých budov
• školiace a vzdelávacie inštitúcie (univerzity, školiace strediská)

V nadväznosti na workshop prebehne oficiálne otvorenie Centra pre hĺbkové vrty, ktoré bude slúžiť ako výskumno-vývojové centrum pre geotermálne aplikácie. Predbežný program workshopu si môžete stiahnuť tu: GEO-DH národný workshop.pdf (437 kB)


 

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100