21.03.2011 13:16

Informačný deň k problematike FP7 pre prioritu NMP

Po dlhšej dobe nečinnosti na Slovensku sa uskutoční akcia určená na podporu účasti slovenských organizácií v projektoch 7. Rámcového programu (FP7) Sekcia vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu organizuje dňa 8. apríla 2011 Informačný deň k problematike FP7 pre prioritu nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie (NMP). Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Danicu Hudákovú zo Sekcie vedy a techniky (danica.hudakova@minedu.sk).

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100