20.01.2011 15:18

Členstvo v Technologickej platforme geoEnergia

Počínajúc dnešným dňom, Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO) ponúka možnosť vstupu do národnej technologickej platformy (TP) geoEnergia. Pozvané sú všetky relevantné organizácie pôsobiace na poli posilnenia postavenia geotermálnej energie na Slovensku. Podmienkou vstupu do TP geoEnergia je vyplnenie registračného formulára na podstránke Členstvo. V nadväznosti na túto registráciu prebehne v priebehu februára ustanovujúce Valné zhromaždenie na ktorom budú zo stanovené mechanizmy a podmienky fungovania technologickej platformy a stanovia sa aktivity na rok 2011. Viac informácií o technologickej platforme geoEnergia sa nachádza na stránke Platforma geoEnergia.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100