Kontakt

Agentúra pre geotermálnu energetiku, AGEO

 

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

Slovenská republika

 

Tel: +421 (911) 897641

Email: info@ageo.sk

 

Osoby oprávnené konať v mene spoločnosti

  • Ing. Ivan Kočiš, CSc.
  • Mgr. Ľuboš Slovák, MA

 

Registračný formulár

Ak ste nenašli Vami hľadané informácie v sekcii implementovaných projektov, poprosíme Vás o vyplnenie registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Po jeho vyplnení Vás budeme do niekoľkých dní kontaktovať a zašleme Vám požadované informácie. Ďakujeme Vám za prejavený záujem o verejne dostupné výsledky z projektov implementovaných združením AGEO.

 

Vyplnením týchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov uvedených v registračnom formulári združenia AGEO prostredníctvom stránky www.ageo.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem môžu patriť do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely šírenia verejne dostupných výsledkov projektov združenia AGEO. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

 


Registračný formulár

KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100