Kalendár akcií

03.11.2010 13:14

Zahájenie činnosti Technologickej platformy geoEnergia

V súvislosti so zahájením slovenskej geotermálnej platformy geoEnergia organizujeme pracovný workshop zástupcov výskumu, vývoja, priemyslu a štátnej správy, kde bude odprezentovaný spoločný koncept štruktúry, cieľov a prínosov novovznikajúcej platformy. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať...

Celý článok

—————


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100