Národný workshop

Dňa 11. októbra 2012 prebehol Národný workshop k projektu GEO-DH. Miestom konania pracovného stretnutia boli konferenčné priestory budovy Westend Tower v Bratislave. Program workshopu je k dispozícii tu: GEO-DH národný workshop.pdf (432,9 kB)

Cieľovou skupinou workshopu boli predovšetkým:

 1. predstavitelia štátnej správy a tvorcovia legislatívy
 2. predstavitelia obecných a miestnych orgánov
 3. banky a potenciálni investori
 4. projektanti a dodávatelia komponentov centrálneho vykurovania a chladenia (najmä inžinieri, geológovia, technici a malé a stredné podniky MSP)
 5. subjekty centrálneho vykurovania
 6. vlastníci a nájomcovia veľkých budov
 7. školiace a vzdelávacie inštitúcie (univerzity, školiace strediská)

Prezentácie z workshopu si môžete stiahnuť tu:

 1. GeoDH overview - Angelino.pdf (2,7 MB)
 2. Geothermal potential for District Heating in Europe - an overview - Nador.pdf (1,3 MB)
 3. 5 Geothermal Projects in 5 Years - Vitai.pdf (2,8 MB)
 4. Tradičné a obnoviteľné zdroje energií a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska - Minarovič.pdf (865,2 kB)
 5. Nové geotermálne projekty - Halás.pdf (2,7 MB)
 6. Inovácie v obnoviteľných zdrojoch energií zamerané na hĺbkovú geotermiu - Kočiš.pdf (1,3 MB)
 7. PlasmaBit Presentation - Krištofič.pdf (923,6 kB)

Fotky z workshopu sú k dispozícii na našej FB site Geothermania.


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100