GEO-DH projekt

Hlavným cieľom projektu GEO-DH je podporiť využitie geotermálnej energie pre potreby vykurovania a súčasne nahradiť používanie fosílnych palív v centrálnom zásobovaní teplom (CZT). Tento cieľ je spojený s dlhodobou víziou zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie pre účely vykurovania do roku 2020, a to prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia systémov centrálneho vykurovania v oblastiach bohatých na geotermálnej energie. Očakávanými výstupmi projektu sú významné úspory primárnych energetických zdrojov a zaistenie bezpečnej dodávky energií prostredníctvom nahradenia importovaných fosílnych palív. Projekt bol schválený Európskou komisiou ako excelentný v rámci schémy Competitiveness and Innovation (CIP) – Intelligent Energy Europe (IEE) (Konkurencieschopnosť a inovácie - Inteligentná energia pre Európu). Pre viac informácií navštívte oficiálnu webovú stránku projektu https://geodh.eu/.

Význam pre Slovensko

Počas 30 mesiacov implementácie bude projekt GEO-DH zameraný na posilňovanie trhu geotermálnych systémov diaľkového vykurovania vo vybraných členských štátoch, najmä v strednej a východnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko ). Cieľom projektu je pokryť veľký počet krajín v EÚ, v tejto oblasti, ktorá je bohatá na stredne- a nízko- entalpické zdroje geotermálnej energie. Tieto zdroje sú umiestnené v niekoľkých sedimentárnych oblastiach ako napríklad Panónska panva, Karpatskej kotlina, atď. Na Slovensku bude tieto aktivity zastrešovať Agentúra pre geotermálnu energetiku AGEO, ktorá je priamo členom 10-členného projektového konzorcia. Medzi jej hlavné úlohy v projekte patrí poskytnutie geotermálnej expertízy a skúseností subjektov pôsobiacich na Slovensku a tiež šírenie výstupov projektu medzi svojimi členmi a partnermi. Agentúra je tiež zodpovedná za organizovanie konferencií a workshopov s tematikou projektu, prípravu informačných brožúr a mediálnu prezentáciu výsledkov projektu.

  


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100